Univerzita

Oslavy 65. výročia založenia TUKE

Display portlet menu

Oslavy 65. výročia založenia TUKE

Technická univerzita v Košiciach oslávila 65 rokov svojej existencie

Technická univerzita v Košiciach (TUKE) patrí k popredným výskumným univerzitám na Slovensku s vysokým kreditom v zahraničí, o čom svedčia rôzne rankingy a hodnotenia. Rektor TUKE Stanislav Kmeť to konštatoval na Slávnostnom zhromaždení akademickej obce univerzity 3. októbra 2017, ktorým vyvrcholili oslavy 65. výročia založenia TUKE.

Podujatia sa zúčastnili významní predstavitelia štátnej, akademickej, priemyselnej a kultúrnej sféry. Pán rektor vo svojom prejave okrem histórie univerzity, ktorá siaha do čias Banskej akadémie v Banskej Štiavnici, spomenul celý rad významných udalostí a osobností, ktoré ju počas svojej existencie formovali do súčasnej podoby:

"Tým, že tu pôsobil celý rad osobností, univerzita prešla v podstate brilantnou históriou a postupne sa vyvíjala od klasických univerzitných technických disciplín a odvetví až po novodobé humanisticky orientované, ako je ekonomika či umenie. Už z portfólia jednotlivých pracovísk a fakúlt je vidieť ten širokospektrálny záber našej univerzity."

Odbornými príspevkami a víziami slávnosť obohatili vzácni hostia zo zahraničia:

 • Dr.h.c. prof. Dr. Lambert Koch rektor BERG-skej Univerzity vo Wuppertale,na tému s názvom The future in our hands: Why education and politics need a rethink“
 • prof. Joseph Klafter prezident Univerzity v Tel Avive a predseda Výboru popredných univerzít Izraela, na tému „Challenges of the Modern University“
 • Ing. Peter Bláha, PhD., hosťujúci profesor, absolvent TUKE a vedúci špičkový banský inžinier v spoločnosti Holcim vo Švajčiarsku s príspevkom „Úloha univerzity z pohľadu praxe“

V rámci pozdravných prejavov s blahoželaním a ocenením vzájomnej spolupráce vystúpili:

 • poslanec Národnej rady Slovenskej republiky a primátor mesta Košice MUDr. Richard Raši, PhD., MPH,
 • viceprezident Slovenskej rektorskej konferencie a rektor Univerzity Komenského Dr.h.c. prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.,
 • predseda Slovenskej akadémie vied prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc.,
 • predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Železiarni Podbrezová a.s. Dr.h.c. Ing. Vladimír Soták,
 • rektor Univerzity v Miškolci prof. Dr. András Torma,
 • rektor Óbuda University v Budapešti prof. Dr. Mihály Réger.

V závere slávnosti si z rúk rektora TUKE prezvali ocenenia za rozvoj a šírenie dobrého mena univerzity uvedené osobnosti a inštitúcie:

 • Dr.h.c. mult. Ing. Rudolf Schuster, PhD.
 • MUDr. Richard Raši, PhD., MPH
 • Slovenská rektorská konferencia (ocenenie prevzal Dr.h.c. prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.)
 • Slovenská akadémia vied (ocenenie prevzal prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc.)
 • Dr.h.c. prof. Dr. Lambert Koch
 • prof. Joseph Klafter
 • Ing. Peter Bláha, PhD., hosťujúci profesor

Bývalí rektori TUKE:

 • prof. RNDr. František Zábranský, CSc.
 • Dr.h.c. prof. Ing. Karol Florián, DrSc. 
 • Dr.h.c.  prof. Ing. Miloš Somora, CSc.
 • Dr.h.c. mult. prof. Ing. Juraj Sinay, DrSc.
 • Dr.h.c. prof. Ing. Anton Čižmár, CSc.

Zaslúžilí členovia Správnej rady, významní partneri a podporovatelia Technickej univerzity v Košiciach:

 • Ing. Michal Ľach
 • Dr.h.c. Ing. Vladimír Soták
 • Dr.h.c. Ing. JUDr. Jan Bílek
 • Dr.h.c. Ing. Peter Čičmanec, PhD.
 • RNDr. Jozef Ondáš, PhD., MBA
 • T-Systems Slovakia, s.r.o. (ocenenie prevzal generálny riaditeľ Dipl. Ing. Daniel Giebel, MBA, M.Sc)
 • AT&T (ocenenie prevzal generálny riaditeľ Ing. Gabriel Galgóci)
 • U. S. Steel Košice. (ocenenie prevzal viceprezident spoločnosti RNDr. Miroslav Kiraľvarga, MBA.)

Oslavy pokračovali otvorením novej budovy Univerzitného vedeckého parku Technicom a večerným galakoncertom „VIVAT ACADEMIA“, na ktorom vystúpil zmiešaný spevácky zbor Collegium Technicum, orcherster Musica Iuvenalis a sólisti Adriana Kučerová a Filip Tůma.

"To, čo bolo dobré včera, dnes už nestačí a zajtra bude málo to, čo dnes napĺňa naše nároky."

Jan Amos Komenský

Oslavy 65. výročia založenia TUKE

Display portlet menu