University

Návšteva priateľov z Ukrajiny

Display portlet menu

Návšteva priateľov z Ukrajiny

Na pôde Technickej univerzity v Košiciach sme 15. februára 2018 privítali návštevu z Ukrajiny. Pri tejto príležitosti bolo podpísaných 7 memoránd o spolupráci v oblasti vzdelávania s inštitúciami poskytujú­cimi stredné a nižšie vysokoškolské vzdelávanie. Malo by to napomôcť uchádzačom z Ukrajiny pokračovať v štúdiu na našej univerzite. Prorektor pre vzdelávanie, p. prof. Lumnitzer, predstavil zúčastneným našu univerzitu, pár slov o svojom živote na TUKE povedali naši študenti z Ukrajiny a nakoniec si návšteva prezrela niektoré fakultné laboratóriá.

"What was good yesterday is not enough today and tomorrow will be not enough what meets our demands today."

John Amos Comenius

Návšteva priateľov z Ukrajiny

Display portlet menu