Univerzita

Kolektívna zmluva TUKE na rok 2018 podpísaná

Display portlet menu

Kolektívna zmluva TUKE na rok 2018 podpísaná

Dňa 20. marca 2018 bola podpísaná Kolektívna zmluva Technickej univerzity v Košiciach na rok 2018.

Zmluva upravuje vzťahy medzi zamestnávateľom a zamestnancami v tomto roku. Za zamestnávateľa - Technickú univerzitu v Košiciach zmluvu podpísal rektor prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc. a za zamestnancov predseda Rady ZO OZ PŠaV na TUKE doc. RNDr. Blažej Pandula, CSc.

Podpisovanie zmluvy sa uskutočnilo za prítomnosti kvestora univerzity Ing. Marcela Behúna, PhD.

Kolektívna zmluva TUKE na rok 2018

"To, čo bolo dobré včera, dnes už nestačí a zajtra bude málo to, čo dnes napĺňa naše nároky."

Jan Amos Komenský

Kolektívna zmluva TUKE na rok 2018 podpísaná

Display portlet menu