University

Nové inovatívne startupy v Inkubátore TUKE

Display portlet menu

Nové inovatívne startupy v Inkubátore TUKE

Technická univerzita v Košiciach (TUKE) v spolupráci s partnermi - agentúrou Slovak Business Agency (SBA) a spoločnosťou SAAB AB, organizovala 24. januára 2018 hodnotenie startupov, ktorým končí pôsobenie v Startup centre TUKE v rámci polročnej akceleračnej pred-inkubačnej fázy. V svojich vystúpeniach startupy predstavili hodnotiacej porote pokrok v rozvoji svojich inovatívnych projektov - podnikateľské plány, doterajšie úspechy ako aj plány do budúcnosti.

Porota odporučila zaradiť do ďalšej fázy podnikateľskej akcelerácie startupov v rámci Inkubátora TUKE projekty: fyzioterapeuticky orientovaný projekt, ktorého cieľom je skvalitniť proces diagnostiky problémov chrbtice - BodyFix.io, projekt ponúkajúci riešenie špeciálnej klávesnice pre hendikepovaných ľudí - Klavesnica HndCubeKeys, projekt zameraný na tvorbu decentralizovaných IoT riešení - Enterprise IoTNET, projekt zameraný na vývoj inovatívnych hier pre mobilne zariadenia - HRAI a projekt TuLiMark, ktorého cieľom je vývoj špeciálnych turistických značiek pre oblasť pasívnej navigácie.

O postupujúcich startupoch rozhodla hodnotiaca komisia pod vedením predsedu komisie, rektora TUKE, prof. Ing. Stanislava Kmeťa. Členmi komisie boli zástupcovia investorov, súkromnej a verejnej sféry – Ing. K. Zeleníková, (Slovak Bussiness Agency), Ing. J. D. Vojtko (FPT Slovakia), Ing. J. Girman (T-Systems Slovakia) a zástupcovia TUKE – prof. Ing. A. Čižmár, CSc., prorektor pre inovácie transfer technológií, doc. Ing. František Jakab, PhD., riaditeľ UVP TECHNICOM, Ing. M. Chovanec, PhD., riaditeľ UVT, doc. Ing. A. Lavrin, CSc. a Ing. M. Blizco. Aktuálne pôsobí v ekosystéme akcelerácie podnikania TUKE 25 startupov. Patria k ním napríklad CropTech – víťazi Startup awards (v kategórii „Spoločnosť“), Fitliner Training – finalisti súťaže Mladý inovatívny podnikateľ 2016, VIZUALIZACKY – víťazi súťaže Business Idea 2014 Tatra banky, Chargebrella – víťazi Business Idea 2016, IoTNET - „Najlepší projekt“ na medzinárodnom IBM Hackathon 2017, 1. miesta v slovenskom a 2. miesta v európskom kole medzinárodnej súťaže Cisco StartUp Creathon 2016, HRAI - víťaz kategórie Informačné technológie, mobilné technológie a web v súťaži Slovak University Startup Cup 2017, víťaz v súťaži Nadácie Tatra banka – Business Idea 2017.

Viacerým z nich sa počas pôsobenia v ekosystéme akcelerácie podnikania TUKE podarilo získať podporu investorov a uviesť na trh viacero úspešných produktov v oblasti softvérových, aj hardvérových riešení. Viac informácií o ekosystéme akcelerácie inovácií a technologického transferu TUKE je možné nájsť na stránke www.uvptechnicom.sk.


 

"What was good yesterday is not enough today and tomorrow will be not enough what meets our demands today."

John Amos Comenius

Nové inovatívne startupy v Inkubátore TUKE

Display portlet menu