University

Deň otvorených dverí na TUKE

Display portlet menu

Deň otvorených dverí na TUKE

Deň otvorených dverí na Technickej univerzite v Košiciach aj tento rok 24. októbra prilákal tisícky stredoškolákov. Ani nepríjemné veterné počasie neodradilo záujemcov od osobnej návštevy priestorov a laboratórií univerzity.

Vzhľadom na to, že si TUKE v tomto roku pripomína 65. výročie založenia, motívom tohto ročníka bolo heslo „65 rokov rozvíjame a šírime poznanie“. Záštitu nad podujatím prevzalo Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku a generálnym partnerom bol Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Oficiálne otvorenie DOD na TUKE 2017 sa uskutočnilo v priestoroch Auly Maxima. Návštevníkov privítal pán rektor prof. Stanislav Kmeť, ktorý v niekoľkých bodoch priblížil súčasné postavenie univerzity v európskom priestore a možnosti nielen štúdia a mobilít, ale najmä podpory kreativity a inovačných myšlienok, pre ktoré je na TUKE vytvorené potrebné zázemie.

Európsku dimenziu vzdelávania na TUKE a potvrdenie správneho rozhodnutia študovať technické smery prezentoval vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku a absolvent TUKE pán Dušan Chrenek. Jeho slová následne umocnil zástupca generálneho partnera SPP, a.s. a riaditeľ sekcie komerčného trhu a obcí pán Erich Gaďo. Prezentoval stále sa zvyšujúci záujem o absolventov TUKE, ktorý by mohli nájsť svoje budúce uplatnenie práve v plynárenskom odvetví.

Jednotlivé fakulty TUKE boli predstavené samotnými dekanmi v krátkych príhovoroch. Práve tieto prezentácie odštartovali celý rad propagačných aktivít a ukážok, ktoré boli sústredené v priestoroch univerzitnej knižnice a vybraných excelentných laboratóriách univerzity.

"What was good yesterday is not enough today and tomorrow will be not enough what meets our demands today."

John Amos Comenius

Deň otvorených dverí na TUKE

Display portlet menu