Univerzita

Akademický rok 2017/2018 na TUKE otvorený

Display portlet menu

Akademický rok 2017/2018 na TUKE otvorený

Minister hospodárstva Peter Žiga a rektor Technickej univerzity v Košiciach Stanislav Kmeť podpísali spoločné Memorandum o spolupráci.

Urobili tak na slávnostnom otvorení akademického roka 2017/2018. Minister pred vedením univerzity a študentmi vyzdvihol význam a kvalitu školy v celoslovenskom kontexte. Jedným z príkladov je obria investícia japonskej technologickej spoločnosti Minebea, ktorá svoju investíciu umiestnila vrátane výskumu a vývoja práve v Košiciach. Spoločnosť sa rozhodla vlani až po stretnutí s vedením univerzity a dohode na spolupráci.

Šéf rezortu hospodárstva zdôraznil, že slovenská ekonomika a firmy čelia výzvam robotizácie a automatizácie výroby a nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily. Škola ako TUKE môže byť pri vzdelávaní významným prínosom.

Úryvok z príhovoru pána rektora TUKE prof. Ing. Stanislava Kmeťa, CSc.:

„Technická univerzita v Košiciach vstupuje do nasledujúceho akademického roka ako úspešná vzdelávacia a výskumná inštitúcia, ktorá sa teší vysokému rešpektu doma i v zahraničí.

Začiatok akademického roka je významnou udalosťou, ktorá dáva priestor na krátke bilancovanie cieľov a predsavzatí, ako aj na zamyslenie sa nad prioritami a predstavami o ďalšom smerovaní našej univerzity.

TUKE významne prispieva k rozvoju poznania na základe základného a aplikovaného výskumu a inovácií, k zvýšeniu vzdelanostnej úrovne mladých ľudí, čo pozitívne vplýva na rozvoj priemyslu, regiónu i celej spoločnosti. Máme nezastupiteľnú úlohu pri budovaní inovačného ekosystému v rámci mesta a kraja. Vysoko si vážime vynikajúcu spoluprácu s predstaviteľmi nášho mesta Košice, košického samosprávneho kraja ako aj interakciu s priemyselným zázemím a aktívnu výskumnú kooperáciu s domácimi a zahraničnými univerzitami a ústavmi Slovenskej akadémie vied. Zvlášť si ceníme spoluprácu s relevantnými ministerstvami, najmä Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu, Ministerstvom hospodárstva, životného prostredia a ďalšími. Sme hrdí na to, že aj našim pričinením patrí Slovensko k úspešným, z pohľadu ekonomiky dynamicky sa rozvíjajúcim krajinám.

Teší ma a rád by som sa poďakoval pánovi ministrovi, že práve dnes podpíšeme Memorandum o ďalšej spolupráci medzi Ministerstvom hospodárstva a Technickou univerzitou v Košiciach.“

"To, čo bolo dobré včera, dnes už nestačí a zajtra bude málo to, čo dnes napĺňa naše nároky."

Jan Amos Komenský

Akademický rok 2017/2018 na TUKE otvorený

Display portlet menu