Uchádzači

Študijné oddelenia fakúlt

Fakulta Študijné oddelenie Kontakt
telefón e-mail
FBERG Tatiana Makeľová
vedúca oddelenia
+421-55-602 2350 tatiana.makelova@tuke.sk
Emília Zeleňáková +421-55-602 2208 emilia.zelenakova@tuke.sk
Jozefína Lukáčová +421-55-602 2179 jozefina.lukacova@tuke.sk
Iveta Skubanová +421-55-602 2629 iveta.skubanova@tuke.sk
Jana Kažimírová +421-55-602 2233 jana.kazimirova@tuke.sk
       
FMMR Ing. Gabriela Majtnerová +421-55-602 2421 gabriela.majtnerova@tuke.sk
studijne.fmmr@tuke.sk
Ing. Miriam Vincejová +421-55-602 2429 miriam.vincejova@tuke.sk
studijne.fmmr@tuke.sk
Helena Cvoreňová
(PhD štúdium)
+421-55-602 2315 veda.fmmr@tuke.sk
       
SjF Ing. Gabriela Dobranská +421-55-602 2156 gabriela.dobranska@tuke.sk
Marcela Timková +421-55-602 2499 marcela.timkova@tuke.sk
Mgr. Miriama Jalčová +421-55-602 2168 miriama.jalcova@tuke.sk
       
FEI Mgr. Milena Lešková
vedúca oddelenia
+421-55-602 2200 milena.leskova@tuke.sk
Ing. Valéria Dobošová +421-55-602 2201 valeria.dobosova@tuke.sk
Ľudmila Čokinová +421-55-602 2491 ludmila.cokinova@tuke.sk
Mgr. Katarína Tomčíková +421-55-602 2210 katarina.tomcikova@tuke.sk
Mgr. Eva Harakaľová (PhD štúdium) +421-55-602 2224 eva.harakalova@tuke.sk
       
SvF Beáta Pavúková +421-55-602 4242 beata.pavukova@tuke.sk
Bc. Viera Menyhertová +421-55-602 4176 viera.menyhertova@tuke.sk
       
EkF Miroslava Pojerová +421-55-602 32 57 miroslava.pojerova@tuke.sk
Eva Laczková +421-55-602 32 57 eva.laczkova@tuke.sk
       
FVT Ing. Daniela Krištufková +421-55 602 6384 daniela.kristufkova@tuke.sk
Mgr. Mária Šitárová +421-55 602 6389 maria.sitarova.2@tuke.sk
Monika Kažimírová +421-55 602 6391 monika.kazimirova@tuke.sk
       
FU Ing. Iveta Zreláková
Patlevičová
+421-55-602 2170 iveta.patlevicova@tuke.sk
Monika Gillingerová +421-55-602 2171 monika.gillingerova@tuke.sk
       
LF Kamila Ondová - vedúca referátu +421-55-602 6115 kamila.ondova@tuke.sk
Ing. Monika Banik +421-55-602 6109 monika.banik@tuke.sk


Legenda:
FBERG - Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
FMMR - Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
SjF - Strojnícka fakulta
FEI - Fakulta elektrotechniky a informatiky
SvF - Stavebná fakulta
EkF - Ekonomická fakulta
FVT - Fakulta výrobných technológií
FU - Fakulta umení
LF - Letecká fakulta