Fakulta elektrotechniky a informatiky

Display portlet menu

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Adresa fakulty:

Fakulta elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach
Letná 9
042 00 Košice

Kontakt:

Fakultné stránky Informácie o štúdiu

Dnešná Fakulta vznikla 21. júla 1969 ako fakulta s pôvodným názvom Elektrotechnická fakulta Vysokej školy technickej v Košiciach. S účinnosťou od 15. apríla roku 1994 nesie Elektrotechnická fakulta svoje nové meno, Fakulta elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach. Hlavným poslaním Fakulty elektrotechniky a informatiky je poskytovať vysokoškolské vzdelávanie na báze tvorivého vedeckého bádania najmä v takých oblastiach výskumu ako sú informatické vedy, kybernetika a umelá inteligencia, telekomunikácie, elektronika, elektrotechnika, automobilová elektronika a elektroenergetika. Tieto činnosti zabezpečuje 157 vysokoškolských učiteľov, z toho 29 profesorov, 35 docentov, 89 odborných asistentov a 4 výskumní pracovníci. Dodnes fakulta vychovala viac než 14 000 absolventov. Fakulta poskytuje vo všetkých svojich študijných programoch odborové štipendiá.

 

Akreditované študijné programy

Bakalárske štúdium Forma
štúdia
Dĺžka
štúdia
Jazyk
štúdia
Inžinierske štúdium Forma
štúdia
Dĺžka
štúdia
Jazyk
štúdia
Automatizované elektromechanické systémy D/E 3/4 Sj, Aj Elektrotechnické systémy D/E 2/3 Sj, Aj
Elektroenergetika D 3 Sj, Aj Elektroenergetika D 2 Sj, Aj
Fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov D 3 Sj, Aj Fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov D 2 Sj, Aj
Hospodárska informatika D 3 Sj, Aj Hospodárska informatika D 2 Sj, Aj
Informatika D 3 Sj, Aj Informatika D 2 Sj, Aj
Inteligentné systémy D 3 Sj, Aj Inteligentné systémy D 2 Sj, Aj
Multimediálne komunikačné technológie D 3 Sj, Aj Multimediálne komunikačné technológie D 2 Sj, Aj
Počítačové modelovanie D 3 Sj, Aj Počítačové modelovanie D 2 Sj, Aj
Počítačové siete D 3 Sj, Aj Počítačové siete D 2 Sj, Aj
Priemyselná elektrotechnika D 3 Sj, Aj Priemyselná elektrotechnika D 2 Sj, Aj
Smartelektronika D 3 Sj, Aj Smartelektronika D 2 Sj, Aj
Technológie v automobilovej elektronike D 3 Sj, Aj Technológie v automobilovej elektronike D 2 Sj, Aj
Automobilová elektronika D 3 Sj, Aj Automobilová elektronika D 2 Sj, Aj

Za externé Bc. štúdium je stanovený poplatok 600 eur za akad. rok.
Za externé Ing. štúdium je stanovený poplatok 700 eur za akad. rok.

E-prihláška