Osobné nástroje
  •  
cesta: Titulná stránka Správy TUKE – partnerom držiteľa prestížneho ocenenia spoločnosti CISCO
Akcie dokumentu

TUKE – partnerom držiteľa prestížneho ocenenia spoločnosti CISCO

Spoločnosť CISCO každoročne oceňuje svojich najlepších partnerov, technologické riešenia a realizované projekty. Za rok 2011 sa v rámci regiónu EMEAR (Europe, Middle East, Africa, Russia) stala najlepším partnerom spoločnosti CISCO firma Elfa, s.r.o. Ocenenie „Public Sector Partner of the Year“ jej bolo udelené za projekt, realizovaný v spolupráci s Technickou univerzitou v Košiciach v rámci aktivít projektov INFRA, finančne podporených zo štrukturálnych fondov EÚ, zameraných na obnovu infraštruktúry a IKT za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho a vedecko-výskumného procesu na našej univerzite. Jednalo sa o realizáciu IP telefónie na fakultách a pracoviskách Technickej univerzity v Košiciach, vytvorenie univerzitného „High-Tech” videokonferenčného komunikačného centra na báze teleprezentačnej technológie a implementáciu ďalších progresívnych informačno-komunikačných technológií.

Zástupcovia Technickej univerzity v Košiciach, ktorú reprezentovali rektor Dr.h.c. prof. Ing. Anton Čižmár, CSc., prorektor prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc. a kvestor Ing. Marcel Behún. PhD., boli pozvaní na celosvetovú konferenciu spoločnosti CISCO, ktorá sa konala v dňoch 16. až 19. apríla 2012 v San Diegu, USA, na ktorej sa uskutočnilo odovzdávanie tohto prestížneho ocenenia. Riaditeľ spoločnosti Elfa, pán Ing. Marián Bučko, CSc. a predstavitelia TUKE prevzali cenu od Michaela Gansera, senior viceprezidenta spoločnosti CISCO pre región EMEAR. V príhovore pán Ganser vysoko ocenil spoluprácu TUKE so spoločnosťou Elfa a vyzdvihol aktivity pri zavádzaní najnovších informačno-komunikačných technológií na podporu vzdelávania a výskumu.
V rámci podujatia zorganizovala spoločnosť CISCO aj návštevu University of California, San Diego (UC San Diego), ktorá bola veľmi zaujímavá a zanechala hlboký dojem. UC San Diego je špičkovou univerzitou, ktorá sa radí medzi prvú desiatku verejných vysokých škôl v Spojených štátoch amerických. Nachádza sa v prekrásnom prostredí La Jolla v blízkosti Tichého oceánu a jej rozsiahly campus disponuje množstvom vysoko účelne technologicky vybavených a architektonicky skvostne stvárnených objektov.

 

FOTOGALÉRIA
 

 

Slovenská Sporiteteľňa Košice 2013 Member of EUA Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Hutnícka fakulta Strojnícka fakulta Fakulta elektrotechniky a informatiky Stavebná fakulta Ekonomická fakulta Fakulta výrobných technológií Fakulta umení Letecká fakulta
Vytvorené v Plone CMS

© 2007 Technická Univerzita v Košiciach, všetky práva sú vyhradené.