Osobné nástroje
  •  
cesta: Titulná stránka Správy Fitness & Aerobic Marathon V.
Akcie dokumentu

Fitness & Aerobic Marathon V.

Pod záštitou rektora Technickej univerzity v Košiciach Dr.h.c. prof. Ing. Antona Čižmára , CSc. bola športová akcia Fitness & Aerobic Marathon V., organizovaná Katedrou telesnej výchovy TUKE, 12.11.2011 na Jedlíkovej 7, kde si účastníci mohli vybrať z 10 cvičebných hodín.

Akcia so zameraním na aerobik rôzneho druhu, bola realizovaná pre študentov a zamestnancov TUKE a širokú cvičiacu verejnosť. Prizvaní prezentéri odprezentovali cvičebné hodiny svojho zamerania Lukáš Kolek /Česko/-Cardio Dance, Port de Bras, Lea Grančičová / Bratislava/ - Aerodance, Body Art, Milan Ondruš / Bratislava/ – Total body work, Double House Moves, Katie de Chimp / Košice/ - Double House Moves, Crazy Dance, Miroslava Barcalová / Košice/ - Folkaerobic a Vinicius z Brazílie, vynikajúci tanečník a choreograf - Samba, Samba Hip Hop.
Akciu podporili svojimi vystúpeniami : GRIMMY Dance Center Košice a skupina Capoeira – Oxumare.
Aerobik sa vyvíja s potrebami a požiadavkami mladých ľudí, tanečné prvky vkladané do jednotlivých blokov daných cvičebných hodín, veľmi dynamicky obohacujú finálnu ukážku choreografií.
 

FOTOGALÉRIA

 

Slovenská Sporiteteľňa Košice 2013 Member of EUA Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Hutnícka fakulta Strojnícka fakulta Fakulta elektrotechniky a informatiky Stavebná fakulta Ekonomická fakulta Fakulta výrobných technológií Fakulta umení Letecká fakulta
Vytvorené v Plone CMS

© 2007 Technická Univerzita v Košiciach, všetky práva sú vyhradené.