Osobné nástroje
cesta: Titulná stránka Vonkajšie vzťahy a marketing
Akcie dokumentu

Vonkajšie vzťahy a marketing

Činnosť Úseku vonkajších vzťahov a marketingu Technickej univerzity v Košiciach zahrňuje predovšetkým:

 

 • Manažovanie programov zahraničných mobilít študentov, vedecko-pedagogických a ostatných pracovníkov TUKE.
 • Jednania so zahraničnými partnermi pri príprave dohôd a zmlúv ako aj sledovanie ich efektívneho plnenia, s cieľom prosperity pre akademickú obec TUKE.
 • Zabezpečovanie kontaktov s diplomatickými zastúpeniami v SR ako aj veľvyslanectvami SR v zahraničí.
 • Koordinácia zahraničných aktivít jednotlivých fakúlt TUKE.
 • Manažovanie marketingových akcii na základe vypracovanej stratégie marketingu TUKE a jej doplňovanie príp. aktualizácia.
 • Realizovanie prezentačných a propagačných aktivít tak v zahraničí ako aj v SR.
 • Realizácia stretnutí so zástupcami praxe v rámci marketingových aktivít.
 • Zastupovanie TUKE pri jednaniach s mestskými a krajskými samosprávami pri propagovaní potenciálu TUKE na stredných školách.
 • Koordinovanie komunikácie so zahraničnými firmami v spolupráci s Úsekom vzdelávania a Úsekom vedy a výskumu.
 • Manažovanie aktivít ALUMNI klubu.
 • Koordinácia aktivít TUKE v rámci IT Valley Košice.
 • Riadenie činnosti Študentského informačného a poradenského centra TUKE.
 • Spravovanie Web-stránky TUKE

 

Slovenská Sporiteľňa Košice 2013 Member of EUA Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Hutnícka fakulta Strojnícka fakulta Fakulta elektrotechniky a informatiky Stavebná fakulta Ekonomická fakulta Fakulta výrobných technológií Fakulta umení Letecká fakulta
Vytvorené v Plone CMS, Open Source systéme správy obsahu

© 2007 Technická univerzita v Košiciach, všetky práva sú vyhradené.

webmaster