Osobné nástroje
Akcie dokumentu

Kontakt

Ing. Denisa Popierová
referentka pre vonkajšie vzťahy a marketing
Telefón: +421(55) 602 2127
Fax: +421(55) 602 2108
E-mail: Denisa.Popierova@tuke.sk

Ing. Katarína Valentová
referentka pre EUA, medzinárodné dohody a marketingové aktivity
Telefón: +421(55) 602 2135
Fax: +421(55) 602 2108
E-mail: Katarina.Valentova@tuke.sk

Ing. Erna Béres
inštitucionálna koordinátorka programu LLP Erasmus
Telefón: +421(55) 602 2114
Fax: +421 (55) 602 2108
E-mail: Erna.Beres@tuke.sk

Ing. Adriana Tóthová
Centrum komunikácie a vzťahov s verejnosťou
Telefón: +421(55) 602 2686, +421 (55) 602 2684
Fax: +421 (55) 602 2108
E-mail: Adriana.Tothova@tuke.sk, sipc@tuke.sk

Ing. Róbert Klik
grafik - Centrum komunikácie a vzťahov s verejnosťou
Telefón: +421(55) 602 2614
E-mail: Robert.Klik@tuke.sk

 

Slovenská Sporiteľňa Košice 2013 Member of EUA Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Hutnícka fakulta Strojnícka fakulta Fakulta elektrotechniky a informatiky Stavebná fakulta Ekonomická fakulta Fakulta výrobných technológií Fakulta umení Letecká fakulta
Vytvorené v Plone CMS, Open Source systéme správy obsahu

© 2007 Technická univerzita v Košiciach, všetky práva sú vyhradené.

webmaster