Osobné nástroje
cesta: Titulná stránka Univerzita Organizačná štruktúra TUKE Rektor Centrum komunikácie a vzťahov s verejnosťou
Akcie dokumentu

Centrum komunikácie a vzťahov s verejnosťou

  • zabezpečuje vydávanie Haló TU, Annual Reportu TUKE
  • pripravuje prezentačné materiály TUKE v spolupráci s Kanceláriou rektora
  • zabezpečuje účasť na prezentačných akciách na Slovensku ako aj v zahraničí
  • aktualizuje web stránku v oblasti informácií a poradenstva 
  • zabezpečuje koordináciu zberu informácii z fakúlt TUKE ako aj ostatných pracovísk TUKE a spracuje ich pre distribúciu vo všetkých médiách
  • spolupracuje pri vytváraní podmienok pre integráciu zahraničných študentov do akademického života na TUKE
  • vytvára a spravuje databázy absolventov TUKE pre potreby budúcich zamestnávateľov ako aj pre potreby aktivít v rámci ALUMNI v spolupráci s fakultami TUKE
  • spolupracuje pri príprave a realizácii marketingových aktivít TUKE (napr. Detská univerzita)

 

Ing. Katarína Valentová
Telefón:+421(55) 602 2686
E-mail: Katarina.Valentova@tuke.sk

Ing. Róbert Klik
Telefón:+421(55) 602 2614
E-mail: Robert.Klik@tuke.sk


Študentské informačné a poradenské centrum

 

 

 

Slovenská Sporiteľňa Košice 2013 Member of EUA Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Hutnícka fakulta Strojnícka fakulta Fakulta elektrotechniky a informatiky Stavebná fakulta Ekonomická fakulta Fakulta výrobných technológií Fakulta umení Letecká fakulta
Vytvorené v Plone CMS, Open Source systéme správy obsahu

© 2007 Technická univerzita v Košiciach, všetky práva sú vyhradené.

webmaster