Osobné nástroje
cesta: Titulná stránka University Highlights Učená spoločnosť SAV prijala nových členov
Akcie dokumentu

Učená spoločnosť SAV prijala nových členov

Prof. RNDr. Igor Podlubný, DrSc. z Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií našej univerzity sa stal riadnym členom Učenej spoločnosti Slovenskej akadémie vied. Po profesorovi Jakubíkovi je druhý z Technickej univerzity v Košiciach, ktorému sa dostalo tejto vysokej pocty.

Dňa 21. marca 2017  Valné zhromaždenie Učenej spoločnosti Slovenskej akadémie vied volilo nových členov, ktorých navrhli vedecké rady ústavov SAV i samotní členovia Učenej spoločnosti.
Volebný proces pozostáva z viacerých krokov. Ešte pred volebným valným zhromaždením každý návrh anonymne hodnotenia piati vylosovaní členovia Učenej spoločnosti, pričom do samotnej voľby v pléne Učenej spoločnosti postupujú iba návrhy, ktoré získajú nadlimitnú podporu podľa schváleného Volebného poriadku Učenej spoločnosti.

Ďalšie informácie nájdete tu:

http://www.us.sav.sk/drupal/?q=members
http://www.us.sav.sk/drupal/?q=node/400
 
 
 

Slovenská Sporiteľňa Košice 2013 Member of EUA Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Hutnícka fakulta Strojnícka fakulta Fakulta elektrotechniky a informatiky Stavebná fakulta Ekonomická fakulta Fakulta výrobných technológií Fakulta umení Letecká fakulta
Vytvorené v Plone CMS, Open Source systéme správy obsahu

© 2007 Technická univerzita v Košiciach, všetky práva sú vyhradené.

webmaster