Osobné nástroje
cesta: Titulná stránka University Highlights Najinovatívnejšie dielo
Akcie dokumentu

Najinovatívnejšie dielo

Maják na Zafírovom pobreží v Austrálii

V októbri 2016 boli oznámené výsledky medzinárodnej architektonickej súťaže MNPG Arch, ktorej cieľom je prispievať k zdokonaľovaniu architektúry. Súťaž sa koná v dvojročných intervaloch a okrem prvého miesta sa udeľujú ceny v kategóriách Udržateľnosť, Využiteľnosť alternatívnych zdrojov, Praktickosť a Inovatívnosť.

Témou súťaže v roku 2016 bol návrh prístavného majáka na Zafírovom pobreží v Austrálii, ktorý mal zaujať nielen svojou architektúrou, použitou technológiou, ale aj svojim vzťahom k životnému prostrediu.

Cenu za Najinovatívnejšie dielo získal Viktor Karľa, študent Katedry architektúry Fakulty umení TUKE, spolu s pedagógmi doc. Ing. Jánom Kanóczom, CSc. a Ing. arch. Miroslavou Mertovou.

Porotcov súťaže zaujalo najmä použitie transparentného dreva, prístupnosť stavby pre všetkých jej návštevníkov prostredníctvom rámp a nevšedný, vyabstrahovaný tvar majáku.

Tvarovo stavba pracuje so symbolikou lodnej plachty a je osadená tak, aby skala, na ktorej stojí, v pozorovateľovi evokovala provu lode. Hlavným konštrukčným materiálom je drevo, ktorému staticky pomáha oceľ. Vonkajšie opláštenie je z fólií ETFE. Jedinečnosťou tejto stavby sú prístupové rampy, vyrobené z transparentného dreva, ktoré vedú až na vrchol majáka, slúžia ako vynikajúca pomôcka na výučbu a oboznámenie sa so širšou geografickou oblasťou a podporujú získavanie nových skúseností v rámci tohto špecifického priestoru. Budova má primárne slúžiť ako maják, no okrem toho ponúka aj kaviareň, rozhľadňu a na rozšírených podestách ďalšie doplnkové funkcie.
Majak - Viktor Karla
Autor: Ing. Iveta Mikuľáková
 
 
 

Slovenská Sporiteľňa Košice 2013 Member of EUA Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Hutnícka fakulta Strojnícka fakulta Fakulta elektrotechniky a informatiky Stavebná fakulta Ekonomická fakulta Fakulta výrobných technológií Fakulta umení Letecká fakulta
Vytvorené v Plone CMS, Open Source systéme správy obsahu

© 2007 Technická univerzita v Košiciach, všetky práva sú vyhradené.

webmaster