Osobné nástroje
Akcie dokumentu

Základné informácie

Projekt:

Balík inovatívnych prvkov pre reformu vzdelávania na TUKE.


  • Poskytovateľ: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Bratislava v zastúpení Agentúrou Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ
  • Prijímateľ: Technická univerzita v Košiciach
  • ITMS kód projektu: 26110230018
  • Kód výzvy: OPV-2009/1.2/01-SORO
  • Operačný program: Vzdelávanie
  • Spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond
  • Prioritná os: 1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
  • Opatrenie: 1.2 Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti
  • Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu: 900.177,00 EUR
  • Trvanie projektu: 1.6.2010 - 28.2.2013
 

op_vz_logo.jpg

eu.jpg

ASFEU.png

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť.
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

 

 

Slovenská Sporiteľňa Košice 2013 Member of EUA Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Hutnícka fakulta Strojnícka fakulta Fakulta elektrotechniky a informatiky Stavebná fakulta Ekonomická fakulta Fakulta výrobných technológií Fakulta umení Letecká fakulta
Vytvorené v Plone CMS, Open Source systéme správy obsahu

© 2007 Technická univerzita v Košiciach, všetky práva sú vyhradené.

webmaster