Osobné nástroje
cesta: Titulná stránka Aktivity projektu
Akcie dokumentu

Aktivity projektu

1.1 Inovácia študijných programov s využitím IKT

1.2 Efektívne využívanie IKT infraštruktúry TUKE pre podporu vzdelávania cieľových skupín

1.3 Popora záujmu o štúdium matematiky a fyziky

1.4 Vytváranie študijných programov vo svetovom jazyku pre podporu medzinárodnej spolupráce a mobility

1.5 Tvorba a inovácia študijných programov s dôrazom na potreby trhu práce a vedomostnej spoločnosti

2.1 Projekt na rozvoj profesionálneho rastu učiteľov TUKE zameraný na zvýšenie kvality vzdelávania

3.1 Programy pre pedagogickú a odbornú spôsobilosť doktorandov a zatraktívnenie doktorandského štúdia
 
 

Slovenská Sporiteľňa Košice 2013 Member of EUA Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Hutnícka fakulta Strojnícka fakulta Fakulta elektrotechniky a informatiky Stavebná fakulta Ekonomická fakulta Fakulta výrobných technológií Fakulta umení Letecká fakulta
Vytvorené v Plone CMS, Open Source systéme správy obsahu

© 2007 Technická univerzita v Košiciach, všetky práva sú vyhradené.

webmaster