Osobné nástroje
cesta: Titulná stránka Medzinárodná spolupráca Medzinárodné aktivity TUKE
Akcie dokumentu

Medzinárodné aktivity TUKE

Technická univerzita v Košiciach rozvíja svoje činnosti v oblasti medzinárodných vzťahov nielen s krajinami Európskej únie, viď obrázok nižšie. Avšak spolupráca TUKE s rôznymi vzdelávacími a výskumnými inštitúciami ako aj súkromným sektorom (stáže, spoločný výskum a pod.) je rozvíjaná aj s tretími krajinami (mimo európskeho priestoru).

mapa-spoluprace.png
Obr. Zmluvná spolupráca TUKE s európskymi univerzitami

Záujem o spoluprácu s TUKE zo strany zahraničných univerzít dokumentuje okrem počtu prijatých študentov aj počet unilaterálnych a bilaterálnych zmlúv. V roku 2015 boli na pôde TUKE podpísané resp. obnovené zmluvy s nasledujúcimi vzdelávacími inštitúciami:
 • Uzhgorod National University, Ukrajina
 • Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, Ukrajina
 • Montanuniversitaet Leoben, Rakúsko
 • Vysoká škola obchodní v Praze, Česká republika
 • European Polytechnical University, Pernik, Bulharsko
 • Waseda University, Japonsko
 • University of Toyama, Japonsko
 • Rzeszow University of Technology, Poľsko
 • L.N. Gumilyov Eurasian National University, Kazachstan
 • Kaunas University of Technology, Litva

V oblasti spolupráce s priemyslom začal rok 2015 podpisom zmluvy s firmou Ukrajinsko-Slovenským centrom partnerstva. V v oblasti medzinárodnej spolupráce sa uskutočnilo stretnutie zamerané na spoluprácu s Ukrajinou, prijímanie ukrajinských študentov na TUKE. Na tomto stretnutí boli zastúpené všetky fakulty univerzity (úroveň prodekanov pre vzdelávanie a zahraničné vzťahy).

Rok 2015 bol významným medzníkom dlhoročnej spolupráce s firmou U.S.Steel Corporation, s ktorou sa TUKE chystá podpísať rámcovú zmluvu o spolupráci v roku 2016.

V rámci projektu Thelxinoe (program Erasmus Mundus) sa 1 doktorandovi podarilo úspešne ukončiť ročný pobyt na Victoria University of Wellington, Nový Zéland. Doktorand z Fakulty elektrotechniky a informatiky, Katedry elektroniky a multimediálnych telekomunikácií.

V súčasnosti je na celouniverzitnej úrovni účinných 82 medzinárodných zmlúv, na základe ktorých prebieha spolupráca medzi Technickou univerzitou v Košiciach a partnerskými univerzitami v zahraničí prostredníctvom:
 • výmenných pobytov (mobilít) pedagogických a výskumných pracovníkov, študentov všetkých troch stupňov vysokoškolského štúdia,
 • spoločného výskumu a zdieľania výsledkov, vytvárania publikácií, organizovania spoločných konferencií a účasťou na podujatiach v zahraničí, v rámci seminárov a kultúrnych programov,
 • realizácie a účasti na rôznych projektoch (napr. DAAD, EUREKA).
 • členstva v mobilitných sieťach (CEEPUS, TEMPUS, ERA).
 • Iniciatív súvisiacich s členstvom TUKE v rôznych asociáciách - Asociácia Európskych Univerzít (EUA) a siete Prime Networking.

TUKE má podpísanú Deklaráciu o založení Stálej medzinárodnej konferencie rektorov vysokých škôl pôsobiacich v telekomunikáciách.
 
 
 

Slovenská Sporiteľňa Košice 2013 Member of EUA Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Hutnícka fakulta Strojnícka fakulta Fakulta elektrotechniky a informatiky Stavebná fakulta Ekonomická fakulta Fakulta výrobných technológií Fakulta umení Letecká fakulta
Vytvorené v Plone CMS, Open Source systéme správy obsahu

© 2007 Technická univerzita v Košiciach, všetky práva sú vyhradené.

webmaster