Osobné nástroje
cesta: Titulná stránka Inovácie a transfer technológií
Akcie dokumentu

Inovácie a transfer technológií

Činnosť Úseku inovácií a transferu technológií Technickej univerzity v Košiciach zahŕňa predovšetkým:

 • Koordinácia a metodické usmerňovanie prípravy domácich a medzinárodných projektov.
 • Zabezpečovanie plnenia koncepcie rozvoja informatizácie a zavádzanie progresívnych informačných technológií na TUKE.
 • Poradenská činnosť pri podávaní patentov a vynálezov.
 • Riadenie činnosti Informatizačnej komisie TUKE.
 • Riadenie a koordinácia činnosti Ústavu výpočtovej techniky TUKE.
 • Riadenie a koordinácia činnosti Incubatora TUKE.
 • Riadenie a koordinácia činnosti Univerzitného centra inovácií, transferu technológií a ochrany duševného vlastníctva (UCITT)
 • Riadenie a koordinácia činnosti Centra pokročilých vizualizácií.
 • Riadenie a koordinácia činnosti Centra výskumu účinnosti integrácie kombinovaných systémov obnoviteľných zdrojov energií (VUKONZE)
 • Riadenie a koordinácia činnosti Kompetenčného centra znalostných technológií pre inovácie produkčných systémov v priemysle a službách (KC ZATIPS)
 • Riadenie a koordinácia činnosti Univerzitného vedeckého parku TECHNICOM.
 • Spolupráca a koordinácia aktivít TUKE v súčinnosti s Úsekom vedy a výskumu, Úsekom vzdelávania a Úsekom zahraničných vzťahov.

 

   

  Slovenská Sporiteľňa Košice 2013 Member of EUA Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Hutnícka fakulta Strojnícka fakulta Fakulta elektrotechniky a informatiky Stavebná fakulta Ekonomická fakulta Fakulta výrobných technológií Fakulta umení Letecká fakulta
  Vytvorené v Plone CMS, Open Source systéme správy obsahu

  © 2007 Technická univerzita v Košiciach, všetky práva sú vyhradené.

  webmaster