Osobné nástroje
cesta: Titulná stránka Inauguračné a habilitačné konania Inauguračné a habilitačné konania
Akcie dokumentu

Inauguračné a habilitačné konania

V zmysle § 1, ods. 14, § 2a, §4, ods. 10 a §5a , Vyhlášky 6/2005 Z.z., , Ministerstva školstva Slovenskej republiky o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor a v zmysle neskorších predpisov sa zverejňujú habilitačné a inauguračné prednášky:

 
 

Slovenská Sporiteľňa Košice 2013 Member of EUA Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Hutnícka fakulta Strojnícka fakulta Fakulta elektrotechniky a informatiky Stavebná fakulta Ekonomická fakulta Fakulta výrobných technológií Fakulta umení Letecká fakulta
Vytvorené v Plone CMS, Open Source systéme správy obsahu

© 2007 Technická univerzita v Košiciach, všetky práva sú vyhradené.

webmaster