Personal tools
You are here: Home Oznamy pre študentov
Document Actions

Oznamy pre študentov

by adminzp last modified 2015-02-18 14:22


Oslobodení študenti od povinnej telesnej výchovy


1. Študenti oslobodení od telesnej výchovy z dôvodu zdravotných problémov, prinesú toto potvrdenie (pdf) (kompletne vyplnené !) od odborného lekára garantovi z KTV v prvom alebo druhom týždni semestra! (dodatočné potvrdenia nebudú akceptované!).

2. Aktívni športovci môžu byť oslobodení od povinnej telesnej výchovy po predložení tohto potvrdenia (doc.) od svojho športového klubu, v ktorom bude rozpis tréningových hodín v týždni. Potvrdenie je nutné priniesť v prvom týždni semestra!

   Potvrdenie-športovci-internát (doc.)


O oslobodení rozhodujú garanti z KTV pre jednotlivé fakulty:

Fakulta elektrotechniky a informatiky Mgr. Peter HANČIN
Fakutla baníctva,ekológie,riadenia procesov a geotechnológií Mgr.Bohumil BUDZÁK
Strojnícka fakulta PaedDr.Vladimír HARČARIK
Stavebná fakulta Mgr. Jana HLAVÁČOVÁ
Hutnícka fakulta Mgr. Peter MURÍN
Ekonomická fakulta PaedDr. Darina HLAVÁČOVÁ, PhD.
Fakulta umení Mgr. Ľuboš VOJTAŠKO
Letecká fakulta Mgr. Miroslava BARCALOVÁ

 

Prihlasovanie sa na TV:


Zápis na hodiny telesnej výchovy bude prebiehať cez MAIS, týždeň pred začiatkom a tiež v prvom týždni semestra.

POZOR , viď rozvrh hodín na stránke KTV.

Zápočet bude študentom udelený po absolvovaní predpísaného počtu hodín v semestri.


Nahrádzanie hodín TV:

Po absolvovaní min. 6 hodín v danom semestri a športe si študent môže začať nahrádzať hodiny, ktoré mu chýbajú a to len vo svojom zvolenom športe,

 len raz týždenne a to iný deň ako má hodinu na ktorú sa nahlásil cez mais.
Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: