Zamestnanci

doc. Ing. Marek Šolc, PhD.
docent, vedúci oddelenia ISR
prof. Ing. Kristína Zgodavová, PhD.
garantka študijného programu
profesor
doc. RNDr. Pavol Palfy PhD.
docent, manažér kvality FMMR
 
Ing. Andrea Sütoová, PhD.
odborná asistentka
 
doc. Ing. Vojtech Mikloš, PhD.
docent, bezpečnostný technik FMMR
doc. Ing. Jozef Petrík, PhD.
docent
Ing. Lenka Girmanová, PhD.
odborná asistentka
 
Ing. Peter Blaško, PhD.
odborný asistent
Ing. Andrea Vasilňaková
doktorandka
 
Ing. Kristína Lengyelová
doktorandka
 
Anna Buľková
sekretariát oddelenia
 

Emailové adresy sú v tvare meno.priezvisko@tuke.sk
Aktuálny telefónny zoznam Technickej Univerzity v Košiciach